Lavanta Ekimi ve Yetiştiriciliği

Lavanta ekimi ve yetiştiriciliği hakkında sunduğumuz hizmetlere bu sayfadan erişebilir. Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

lavanta-yetististiriciligi

Lavanta Ekimi ve Yetiştiriciliği

Lavanta Nasıl Yetiştirilir ?
Lavanta ekimi. Lavanta yetiştirmek dikkat ve itina gerektiren bir iş olarak, yüksek kar getirisi ihtimali için yetiştirilmesi sürecinde uyulması gereken püf noktalardan ve yönlendirilmelerden ne olursa olsun kaçınılmamasını gerektirir.

Lavanta ekimi. Lavanta yetiştiriciliği ve kimi ile ilgili olarak bilinmesi gereken ilk olarak bitkinin temel özellikleri. 60 santimetreye kadar boylanabilen ve haziran, temmuz aylarında çiçek açan oldukça senelik bir bitki olarak karşımıza çıkan lavantanın kökleri 60 santimetreye kadar inebilmektedir. Toprak yönünden oldukca seçici olmayan bir bitki olan lavanta, tekrar de kuru, hafif ve kireci bol olan toprakları daha oldukca sevmektedir. Ayrıca toprağın altında bulunan rutubetin  lavantanın gelişiminde çok fazla katkısı olur.

Lavanta ekimi. Soğuklara fazlaca dayanıklı olmayan lavantanın buna karşın Orta Avrupa kışını geçirebilecek dirençte birtakım türleri de bulunmaktadır. Uygun sıcaklık ve yetiştirme ortamı oluşturulduğunda lavantanın çimlenme süresi  ortalama 21 gündür.

Peki doğru yetiştirme koşulları iyi mi uygulanır?
Lavanta üretimi generatif ve vegetatif olmak üzere iki ayrı yolla gerçekleştirilebilmektedir. Vegetatif üretim yan bitki türleri ve yaşlı bitkilerden elde edilen çeliklerle yapılırken generatif üretimde tohumlar kullanılmaktadır. Uygulamada üretimin genellikle generatif tarzda yapıldığı da bilinmesi ihtiyaç duyulan bir gerçektir.

Lavanta ekimi. Generatif yetiştiriciliğin de kendi içinde iki ayrı şekilde yapıldığını söylemekte fayda var. Bunların ilki olan tohumun doğrudan olarak ekilmesi yöntemi, lavanta tohumunun oldukça minik olması nedeniyle öncesinde ayrıntılı bir toprak hazırlığı gerektirdiğinden ötürü pek uygulanmamaktadır. Bu olumsuz koşullar oluşturabilen nedenlerden ötürü generatif üretimde daha çok fideleme yöntemi tercih edilmektedir.

Bu fideleme yönteminde fidelerin muntazam biçimde elde edilebilmesi için evvela tohumların yastığa ekilmesi gerekmektedir. Yararlı bir yastığın hazırlanması için iyi elenmiş bir toprağın, yanmış hayvan gübresinin ve kumun doğru oranda karıştırılması gerekmektedir. Bu düzene müsait halde hazırlanan harçlarla yastıklar doldurulur ve bu yastıklara lavanta tohumları ekilir.

Lavanta ekimi yapıldıktan tahmini 4-5 hafta sonrasında bitkiler baş göstermeye başlarlar. Kendilerini yayınlayan fidelerin sera koşullarında şaşırtılmaları önem taşımaktadır. Fideler belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra ilkin dış koşullara alıştırılmalı arkasından ise ekim yapılacak toprağa şaşırtılmalıdır.

Tabii ki tohum benzer biçimde toprağın da ekim işlemine hazırlanması oldukça önemlidir. Sonbaharda pullukla yapılabilecek olan toprak düzenleme işlemi, gerekli görüldüğü takdirde ilkbaharda yine pulluk veya diskaro ile sürülmeli ve tırmık ile çekilmelidir. Bunlar uygulandığında toprak hazırlığı tamamlanmış sayılabilir.

Dikimi derhal bu işlemlerin peşine yapabileceğiniz benzer biçimde, hazırlamış olduğunuz tarlaya ark açma pulluğu aracılığıyla doğru sıra mesafesinde arklar açarak, fidelerin sulanması işlemine oldukca büyük kolaylıklar sağlayabilirsiniz. Yine de bulunduğunuz bölgedeki tarlanızda tertipli ve yeterli bir yağmurlama sisteminiz varsa bu biçimde ark açmanıza da gerek yoktur.

Dikimde çoğunlukla plantuvarın kullanılmasını tavsiye ederiz ve dikimin hemen hemen sonra can suyu verilmesi büyük ehemmiyet taşır. İlk sene kısa saplarla kendini yayınlayan ve çok yavaş ilerleyen gelişme, aslına bakarsan kendini ikinci yıldan sonrasında göstermeye başlar ve verimini o biçimde arttırır.

Lavanta ekimi ve Yetiştiriciliği Tarlaya dikim ise genel hatlarıyla literatürde 40’a 30 santim ile 40’a 40 santim olarak tanım edilmekte ve buna göre uygulanmaktadır.

lavanta-yetistiricligi-2
lavanta-yetististiriciligi

Lavanta dikimi yapılan tarlada uzun bir müddet toprak düzenlemesi yapılamaz. Bu nedenden dolayı ekim yapmadan önce tarlanızı derin bir temizliğe tabi tutmanız gerekmektedir. Tarlanızın yabancı otlardan tamamen arındırılmış olması sıhhatli bir üretim süreci ve tarlanın genel verimliliği için fazlaca kritik bir önem taşımaktadır. Toprak belli ölçülerde havalandırılmalı ve çapalanması ihmal edilmemelidir.

Lavanta için önem arz eden bir diğer bakım işlemi ise gübrelemedir. Lavantanın toprakta bolca kireç ve organik madde olmasına yönelik ihtiyacını takviye gübrelerle tamamlamak verimli bir erişme periyodu için çok önemlidir. Bu nedenle lavanta ekilen bölgenin 2-3 yılda bir ahır yada kompost gübreleme ile gübrelenmesi gerekmektedir.

Tüm bu işlemleri ve püf noktaları doğru şekilde uyguladıktan sonra, lavanta ekimi ve Yetiştiriciliği artık hasat için doğru zamanı bekleme evresine geçebilirsiniz. Uygun zamanın geldiğini yan dallardaki ve orta saptaki başaklar çiçeklendiğinde anlayabilirsiniz. Lavantanın hasat tarihi çoğu zaman çiçeklenme süreci olarak belirtilmektedir.

Lavanta hasadı ise başaktan ortalama 10 santimetre kadar aşağıdan orakla kesme işlemiyle yapılmalıdır. Lavantanın yapısından dolayı hasatın birkaç defada tamamlanması gerekmektedir. Hasat elle yapılabilir ve eğer elle toplama tercih edilecekse hasadın sabahın erken saatlerinde yapılması gerekmektedir. Çünkü güneşin doğumundan sonra lavantanın bal arılarını en oldukça çeken bitkilerden birisi oluşu işinizi bu aşamada çok zorlaştırabilir.

Lavanta çiçeklerini kesinlikle güneşte kurutmamak gerekir. Güneşte kurutulması renginde ve aromasında bozulmalara sebep olmaktadır. Sapları ile hasat edilmiş lavantanın saplarının ayrılması kurutma işleminin peşinden yapılmalıdır sadece eğer lavanta endüstriyel yağ üretimi için kullanılmak suretiyle yetiştirilmişse, saplarının ayrılması benzer biçimde bir zorunluluk laf mevzusu değildir.